Xưởng Mộc Đà Nẵng được thành lập từ năm 2016 và đến nay đã thi công nhiều công trình nội thất , ngoài thất khác nhau cho khách hàng tại Đà Nẵng và toàn quốc

Phương châm của Xưởng chúng tôi là tạo ra những sản phẩm và chuyển trực tiếp cho khách hàng , không qua cửa hàng , hay đội ngũ nhân viên tìm khách hàng chỉ mất một phần nhỏ chi phí thuê xưởng , để bạn có thể yên tâm rằng sản phẩm với giá trị đồng tiền tương xứng 

 

Chúng tôi muốn lấy tên là Xưởng Làm Mộc vì nó quen thuộc với tất cả mọi người , Với chúng tôi uy tín , và trách nhiệm luôn được đặt lên trên hết , mỗi sản phẩm được sản xuất từ xưởng luôn được chăm chút